Văn hóa – Lịch sử

Th1
26
2016

Truyền thống yêu nước của nhân dân Vĩnh Phúc

Tính đến năm 2006 Vĩnh Phúc có tổng diện tích tự nhiên là 1.372,23km2, dân số 1.169.067 người, gồm 9 đơn vị hành chính là: Thành phố Vĩnh Yên (tỉnh…

Th1
26
2016

Truyền thống yêu nước của nhân dân Hưng Yên (phần kết)

Cố kết cộng đồng là cơ sở của truyền thống yêu nước, điều này cũng được biểu hiện từ rất sớm trên vùng quê Hưng Yên. Xem thêm…

Th1
26
2016

Lịch sử khai hoang Việt Nam

Nước ta là một đất nước của những dòng sông lớn, có trữ lượng phù sa lớn nên hàng năm chúng bồi đắp cho những đồng bằng, và sông lấn…

Th1
26
2016

Truyền thống yêu nước của nhân dân Hưng Yên (phần đầu)

Hồ chủ tịch đã nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quí báu của ta”. Đúng như vậy, truyền thống yêu nước nồng…

Th1
26
2016

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

Trong sự nghiệp Đổi mới của nước ta hiện nay, quá trình cải cách Hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được Đảng, nhà…

Th1
26
2016

Lịch sử xã Nam Hồng – Đông Anh

Lịch sử địa phương luôn là một đề tài lý thú, còn là mảnh đất cần được đẩy mạnh khai phá. Trong đợt sưu tầm và nghiên cứu lịch sử…

Th1
26
2016

Chống tham nhũng thời Lê sơ

Tham nhũng luôn là mối họa lớn với dân, với nước, ảnh hưởng tới sự tồn vong của dân tộc. Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh Khiêm, coi tham nhũng như là…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)