Tuyển dụng người tài

Th1
26
2016

05 sai lầm CEO dễ mắc phải khi tuyển dụng người tài

 TS Lê Thẩm Dương: Cái này Nhân loại đổ máu đầy sàn rồi, không phải tôi nghĩ ra, tôi chỉ đúc kết! 1- Đánh giá ứng viên quá cao chỉ…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)