Tour Cổ Loa

Th1
26
2016

Amazing Race Bí ẩn Loa Thành

 Truyền thuyết nói Loa Thành (Hà Nội) gồm đến chín vòng, được đắp theo kiểu xoáy hình trôn ốc, nhưng di tích còn lại chỉ thấy có ba vòng, dài…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)