team building doanh nhân

Th1
26
2016

Lấy lại tinh thần cho doanh nhân

Trong một dự án nghiên cứu – xây dựng kịch bản team building “làm mới tinh thần” doanh nhân: Team Building F5 my Team, Tùng thu lượm được bài viết…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)