Sự thất bại

Th1
26
2016

Thể loại Games trải nghiệm sự Thất bại

Đây là một trong những Thể loại Games khó tổ chức nhất trong Team Building. Tài năng của người làm Games là đẩy Đội ngũ vào tình trạng Thất bại…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)