SBU là gì? Đơn vị kinh doanh chiến lược

Th1
26
2016

Đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU)

SBU hay strategic business unit là các “đơn vị kinh doanh chiến lược”; một khái niệm căn bản của quản trị, quản trị chiến lược. Mỗi đơn vị kinh doanh…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)