Quy trình làm việc

Th1
26
2016

Trò chơi Team Building Mắt xích

Theo bạn tốc độ di chuyển của một nhóm phụ thuộc vào người đi nhanh nhất hay chậm nhất? Trò chơi Mắt xích ứng dụng cho Nhóm có quy trình…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)