nguyễn bá

Th1
26
2016

Lịch sử xã Nam Hồng – Đông Anh

Lịch sử địa phương luôn là một đề tài lý thú, còn là mảnh đất cần được đẩy mạnh khai phá. Trong đợt sưu tầm và nghiên cứu lịch sử…

Th1
26
2016

Lịch sử xã Nam Hồng – Đông Anh (p2)

Đình Tằng My thuộc xã Nam Hồng, thờ 4 vị thành hoàng là Cao Sơn, Quý Minh, Cao Thanh thời Hùng Vương và ả Lã nàng Đê. Đình có 5 bản…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)