Mục tiêu cá nhân

Th1
26
2016

Đi đến cuối những gì đã bắt đầu

Một trong những điều không muốn nhất của những con người đi đến thành công là sự dở dang. Đã có những lúc bạn phát sinh ra nhiều ý tưởng…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)