Master team builder

Th1
26
2016

Đơn giản, Team Building là thế!

Phóng viên(PV): Phương pháp huấn luyện team building của anh là gì? Master team builder (MTB): Rất đơn giản. Đó là chân thành từ trái tim. PV: Nếu gặp khách…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)