kịch bản gameshow

Th1
26
2016

Các loại chương trình Gala dinner

Gala dinner có thể hiểu là chương trình sự kiện kết hợp với ăn tối, mục tiêu của chương trình rất da dạng, tuỳ theo tính chất của vấn đề…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)