kế hoạch tổ chức team building

Th1
26
2016

Phương pháp Thiền định trong Team Building

Gần đây Tùng bắt đầu sử dụng thường xuyên hơn phương pháp Thiền Định trong các chương trình Team Building. Kết quả đạt được thực sự ấn tượng tốt. Tùng…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)