hội thảo văn hoá doanh nghiệp

Th10
24
2018

ICC Talkshow: Văn hoá Doanh nghiệp từ Lý thuyết đến Thực tiễn

Có người nói Văn hoá doanh nghiệp và Truyền thông nội bộ như anh em trong nhà; hay có người còn ví hoạch định VHDN như Kiến trúc sư vẽ…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)