Giá trị của Thái độ

Th1
26
2016

Mấy đúc kết về Thái độ

Nghiên cứu của ĐH Harvard thấy rằng, đa phần những người được thăng chức và tìm được công việc tốt là nhờ 85% vào Thái độ và chỉ 15% vào…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)