đột phá sáng tạo

Th1
26
2016

Thiên tài sáng tạo và Trò chơi

Trong quá trình soạn kịch bản team building cho các em học sinh về chủ đề Sáng tạo, tư duy sáng tạo, Tùng đọc được mấy trang của cuốn sách…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)