Đạt Lai Lạt Ma

Th1
26
2016

Những câu nói của Đạt Lai Lạt Ma

“Hạnh phúc không phải là điều tự nhiên mà có. Nó đến từ những hành động của chính bạn.” “Tình yêu là sự vắng bóng của xét đoán.” “Tôn giáo…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)