competent team

Th1
26
2016

Năng lực đội ngũ

Trong khoa lãnh đạo và quản trị, chữ “competent” thường được dùng để chỉ một cá nhân thành thạo với công việc, có kỹ năng và tri thức, hoặc một…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)