coaching

Th3
04
2018

Giải pháp nào cho những nhà quản lý làm việc với nhóm nhân viên 9x

Khoảng 20% tổng số lao động hiện nay là 9x. Trong 5 năm nữa, họ sẽ chiếm khoảng 30% tổng số 61 triệu lao động tức là khoảng 17 triệu…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)