Câu chuyện Team Building

Th1
26
2016

Vì sao loài người nói nhiều ngôn ngữ khác nhau?

Trên thế giới hiện nay có khoảng 2.000 – 3.000 thứ tiếng nói khác nhau (theo website Thư viện Quốc gia). Và không có bất cứ thứ tiếng nào đủ…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)