bản lĩnh doanh nhân

Th1
26
2016

Ghi nhanh từ TS Alan Phan

Chiều 02/06, lần đâu tiên Tùng được gặp và nghe bác Alan Phan sau nhiều thời gian ngưỡng mộ từ xa. Đó là buổi hội thảo Bản Lĩnh Doanh Nhân Việt Nam…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)