Kỹ năng làm việc nhóm

Th1
26
2016

Khái quát về nhóm làm việc

1. Khái niệm nhóm: Một nhóm người làm việc trong cùng một văn phòng hay thậm chí một dự án chung không phải lúc nào cũng tiến hành công việc…

Th1
26
2016

7 reasons good Teams become dysfunctional

Here are the most common habits of a dysfunctional team and how to change them so you can get your group back on track. Have you ever been part of…

Th1
26
2016

Lý thuyết cơ bản về kỹ năng làm việc nhóm

Lang thang trên mạng, gặp bài viết teamwork của một chuyên viên Tâm lý học. Hay quá! Bổ ích quá! Chia sẻ cùng các bạn, nhất là những bạn làm…

Th1
26
2016

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả nhóm

1. Tự cam kết làm việc hiệu quả – Mỗi thành viên là 1 chủ thể trong nhóm – Chủ động hoàn thành nhiệm vụ cụ thể của mình trong…

Th1
26
2016

Thiết lập mục tiêu nhóm với quy tắc 4C

Thiết lập mục tiêu là một cách hiệu quả nhất trong việc nâng cao năng lực thực hiện công việc của nhóm. Các mục tiêu cụ thể đi kèm với…

Th1
26
2016

Mục tiêu đạt kỹ năng toàn nhóm

Để thực hiện mục tiêu thứ hai là đạt được kỹ năng của toàn nhóm và giữa các cá nhân thì có thể thực hiện những điều sau đây: Luôn…

Th1
26
2016

5 kiểu người cơ bản trong quá trình làm việc nhóm

Những bài học và kinh nghiệm rút ra rằng bất cứ ê kíp làm việc hiệu quả nào đều bao gồm 5 kiểu người cơ bản được tạo nên bởi…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)