Kỹ năng làm việc nhóm

Th1
26
2016

Các nguyên tắc làm việc nhóm

1. Những điểm cần ghi nhớ:  Mọi thành viên của nhóm cần thống nhất về việc phải nhắm tới. Các mục tiêu chỉ ổn định khi đã bàn thảo xong…

Th1
26
2016

Mẹo nhỏ xây dựng tinh thần đồng đội

Đây là một nét văn hóa mới nơi công sở, mang giá trị gắn kết các cá nhân rất cao. Trong môi trường làm việc tập thể, mọi cá nhân…

Th1
26
2016

7 reasons good Teams become dysfunctional

Here are the most common habits of a dysfunctional team and how to change them so you can get your group back on track. Have you ever been part of…

Th1
26
2016

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả nhóm

1. Tự cam kết làm việc hiệu quả – Mỗi thành viên là 1 chủ thể trong nhóm – Chủ động hoàn thành nhiệm vụ cụ thể của mình trong…

Th1
26
2016

Thiết lập mục tiêu nhóm với quy tắc 4C

Thiết lập mục tiêu là một cách hiệu quả nhất trong việc nâng cao năng lực thực hiện công việc của nhóm. Các mục tiêu cụ thể đi kèm với…

Th1
26
2016

Mục tiêu nào cho làm việc nhóm: báo cáo hay kết quả?

Mô hình làm việc nhóm đã trở nên phổ biến trong các công ty. Tuy nhiên, sản phẩm của quá trình làm việc nhóm thường không phải là kết quả…

Th1
26
2016

Nâng cao kỹ năng hoà hợp với người khác

Sự hiểu biết và hoà hợp với người khác có vai trò rất quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh, chứ không chỉ trong bán hàng hay…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)