Học vấn

Th8
27
2018

HỌC VẤN & CHUYÊN MÔN

Liên đoàn huấn luyện viên quốc tế – ICF Chứng chỉ chuyên gia coaching & thành viên chính thức Nghiệp vụ đào tạo, tư vấn, điều phối Tốt nghiệp trường…

Th8
27
2018

TÔI ĐANG LÀM GÌ?

Để đáp ứng nhu cầu tổng thể về xây dựng đội ngũ cho quý khách hàng, tôi lần lượt setup các mảng kinh doanh dịch vụ chuyên nghiệp như: Tổ…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)