Đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU)

SBU hay strategic business unit là các “đơn vị kinh doanh chiến lược”; một khái niệm căn bản của quản trị, quản trị chiến lược. Mỗi đơn vị kinh doanh được xây dựng khác nhau và định vị trên các so sánh các mô hình, các ma trận khác nhau.

Sử dụng SBU trên Ma trận Boston

Mục tiêu chính của ma trận Boston theo phương pháp của Boston Consullting Group (BCG) là xác định những yêu cầu về vốn đầu tư (dòng tiền) và những nơi có thể tạo ra nguồn đầu tư ở lĩnh vực kinh doanh khác nhau trong cấu trúc kinh doanh của công ty. Phương pháp này bao gồm ba bước:

  • Xác định các lĩnh vực và đơn vị kinh doanh chiến lược, đánh giá triển vọng và tương lai của chúng.
  • Dựa vào sơ đồ phân loại và sắp xếp các SBU trên ma trận.
  • Xây dựng các mục tiêu chiến lược cho loại SBU.
Đơn vị Kinh doanh Chiến lược vì sao?

Đơn vị kinh doanh chiến lược là một đơn vị kinh doanh thuộc một tổ chức kinh doanh, nhưng phân biệt với các đơn vị khác bởi vì đơn vị này phục vụ một thị trường bên ngoài xác định vì vậy SBU có sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược kinh doanh riêng (đội ngũ quản lí có thể tiến hành các kế hoạch chiến lược liên quan tới sản phẩm và thị trường).

Với các công ty có quy mô thực sự lớn, việc áp dụng các đơn vị kinh doanh chiến lược được cho là rất có ý nghĩa. Một SBU có thể là một bộ phận, một sản phẩm riêng biệt, hoặc trọn một dây chuyền sản xuất. Khi các doanh nghiệp trở nên lớn, việc vận hành sản xuất kinh doanh thường chậm chạm, khó điều chỉnh, phức tạp và khó tập trung, mọi người bị dãn xa nhau. Chính vì vậy SBU có khách hàng và đối thủ xác định sẽ tự đề ra kế hoạch độc lập cho mình.

Các đơn vị này đủ lớn và đồn nhất để thực hiện và kiểm soát các nhân tố chiến lược ảnh hưởng tới hoạt động của họ. Các đơn vị này được quản lí theo kiểu thực hiện riêng các chiến lược mà không liên quan đến bộ phận khác trong tổ chức.

Một đơn vị kinh doanh chiến lược có thể bao trùm toàn bộ công ty hoặc đơn giản chỉ là một phần nhỏ công ty lập nên để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. SBU có chiến lược kinh doanh riêng, mục tiêu riêng và đối thủ cạnh tranh của mình và những thứ này thường khác so với của toàn công ty. Tổ chức của SBU bị quyết định bởi nhu cầu của thị trường. Ví dụ, Alpha Processor, Inc có đơn vị kinh doanh chiến lược là API Networks nhằm thúc đẩy thị trường hạ tầng Internet và tận dụng ưu thế của việc tăng cầu đối với phần cứng băng thông rộng và các giải pháp phần mềm.

Nói tóm lại, SBU có các đặc điểm sau:

– Là đợn vị kinh doanh riêng – Có đối thủ cạnh tranh riêng – Có người quản lí và chịu trách nhiệm riêng đối với hoạt động – Là một mảng được đưa ra kế hoạch riêng trong tổ chức.

Bài viết có sử dụng nguồn từ  Saga và Wikimedia


GỬI CHO TÔI BẤT KỲ BĂN KHOĂN, THẮC MẮC ANH CHỊ ĐANG GẶP PHẢI

ĐĂNG KÍ NHẬN TƯ VẤN

“Cảm ơn vì đã ghé thăm website của tôi. Chúc anh chị một ngày tốt lành!”

Bình luận
Back to top
0947.024.112 (trợ lý)