Vùng văn hóa đồng bằng Bắc bộ

1996

Vùng châu thổ Bắc Bộ là vùng đất lịch sử lâu đời của người Việt, nơi khai sinh của các vương triều Đại Việt, đống thời cũng là quê hương của các nền văn hóa Đông Sơn, Thăng Long – Hà Nội. Xem thêm…

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN