Truyền thống yêu nước của nhân dân Hưng Yên (phần đầu)

Hồ chủ tịch đã nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quí báu của ta”. Đúng như vậy, truyền thống yêu nước nồng nàn đó được biểu hiện ở nhiều mặt hoạt động xã hội. Xem thêm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top