Truyền thống yêu nước của nhân dân Hưng Yên (phần đầu)

Hồ chủ tịch đã nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quí báu của ta”. Đúng như vậy, truyền thống yêu nước nồng nàn...

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

Trong sự nghiệp Đổi mới của nước ta hiện nay, quá trình cải cách Hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được Đảng, nhà nước...

Phân tích hiệp định Pari 1973

Nước Việt Nam ta vốn có truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước lâu đời. Trải dài suốt quá trình lịch sử dân tộc là những cuộc đấu tranh...

Lịch sử xã Nam Hồng – Đông Anh (p2)

Đình Tằng My thuộc xã Nam Hồng, thờ 4 vị thành hoàng là Cao Sơn, Quý Minh, Cao Thanh thời Hùng Vương và ả Lã nàng Đê. Đình có 5 bản thần...

Khai hoang thời Lý – Trần

Nước Việt Nam ta nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều. Mật độ các dòng sông lớn. Các con sông mang nhiều phù sa ngày đêm bồi...

Tấm văn bia Đại Bảo tại Văn Miếu Hà Nội

Trong lịch sử dân tộc, từ lâu đời, người hiền tài đã được trọng dụng trong việc tham gia xây dựng đất nước. Từ thế kỉ X, khi đất nước vào...

Nghiên cứu gốm Bát Tràng (phần 1)

I. Phần mở đầu Ngày nay, khi chúng ta cầm trên tay những vật dụng như lẵng hoa, hay một chiếc vòng tay bằng bạc được chạm trổ hoa lá tinh...

Chống tham nhũng thời Lê sơ

Tham nhũng luôn là mối họa lớn với dân, với nước, ảnh hưởng tới sự tồn vong của dân tộc. Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh Khiêm, coi tham nhũng như là một loại...

Vùng văn hóa đồng bằng Bắc bộ

Vùng châu thổ Bắc Bộ là vùng đất lịch sử lâu đời của người Việt, nơi khai sinh của các vương triều Đại Việt, đống thời cũng là quê hương của...

Cuộc cải cách của Lý Thái Tổ

Nhà Lý (1009 – 1225) là một trong số ít những triều đại phong kiến thịnh trị của lịch sử phong kiến dân tộc… Xem thêm...