Văn hóa Doanh nghiệp Nhật Bản

717

Những doanh nghiệp làm ăn cò con, chộp giật thì không cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tự khắc nhân viên của doanh nghiệp đó có một nét văn hóa, thói quen giống nhau. Đó là thiếu chuyên nghiệp, chộp giật, kém hiệu quả, nhanh chóng giải tán.

Còn bạn, nếu muốn xây dựng doanh nghiệp của mình có sự ổn định, phát triển và tăng trưởng lâu dài, hướng đến sự bền vững thì hãy cùng Tùng tìm hiểu những Khảo cứu hết sức có giá trị của Tiến sĩ Nguyễn Tất Thịnh dưới đây:

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN