Vai trò Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

5170

Đối với cách mạng tháng Tám, Hồ Chí Minh đóng vai trò to lớn. Người đã tìm đường cứu nước, mở ra lối đi đúng đắn, sáng suốt và phù hợp với thực tiến hoàn cảnh nước ta.Và cũng chính Người đã dày công chăm lo, vun đắp cho cách mạng. Xem thêm…

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN