Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

421

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn, chiến sĩ xuất sắc cộng sản và công nhân quốc tế. Người là nhà chiến lược thiên tài đã tìm ra con đường cứu nước. Xem thêm…

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN