Truyền thống yêu nước của nhân dân Vĩnh Phúc

578

Tính đến năm 2006 Vĩnh Phúc có tổng diện tích tự nhiên là 1.372,23km2, dân số 1.169.067 người, gồm 9 đơn vị hành chính là: Thành phố Vĩnh Yên (tỉnh lỵ), thị xã Phúc Yên và các huyện: Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Đảo, Bình Xuyên, Mê Linh. Toàn tỉnh có 152 xã, phường, thị trấn. Xem thêm…

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN