Truyền thống yêu nước của nhân dân Hưng Yên (phần đầu)

667

Hồ chủ tịch đã nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quí báu của ta”. Đúng như vậy, truyền thống yêu nước nồng nàn đó được biểu hiện ở nhiều mặt hoạt động xã hội. Xem thêm…

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN