Team building Capital Land 2012

709

Chương trình Team building Outdoor  “Vượt Vũ Môn” & Gala Party pool.

  • Viết kịch bản, giải pháp team building: Nguyễn Bá Tùng
  • Teambuider: Nguyễn Bá Tùng
  • MC Games Lê Minh Khánh.
  • Chủ đầu tư: Capital Land Việt Nam
  • Đơn vị tổ chức: VietNam OpenTour
  • Địa điểm tổ chức team building: Emeralda Ninh Binh Resort & Spa

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN