Tấm văn bia Đại Bảo tại Văn Miếu Hà Nội

540

Trong lịch sử dân tộc, từ lâu đời, người hiền tài đã được trọng dụng trong việc tham gia xây dựng đất nước. Từ thế kỉ X, khi đất nước vào thời kì độc lập tự chủ, người hiền tài được đề cử, tiến cử vào triều đình để giúp vua việc nước. Xem thêm…

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN