wp booster error:
td_api_base::mark_used_on_page : a component with the ID: thumbnail is not set.

Lịch sử xã Nam Hồng – Đông Anh

Lịch sử địa phương luôn là một đề tài lý thú, còn là mảnh đất cần được đẩy mạnh khai phá. Trong đợt sưu...

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

Trong sự nghiệp Đổi mới của nước ta hiện nay, quá trình cải cách Hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã...

Khai hoang thời Lý – Trần

Nước Việt Nam ta nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều. Mật độ các dòng sông lớn. Các con sông...

Lịch sử xã Nam Hồng – Đông Anh (p2)

Đình Tằng My thuộc xã Nam Hồng, thờ 4 vị thành hoàng là Cao Sơn, Quý Minh, Cao Thanh thời Hùng Vương và ả...

Phân tích hiệp định Pari 1973

Nước Việt Nam ta vốn có truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước lâu đời. Trải dài suốt quá trình lịch sử...

Chống tham nhũng thời Lê sơ

Tham nhũng luôn là mối họa lớn với dân, với nước, ảnh hưởng tới sự tồn vong của dân tộc. Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh...

Nghiên cứu gốm Bát Tràng (phần 1)

I. Phần mở đầu Ngày nay, khi chúng ta cầm trên tay những vật dụng như lẵng hoa, hay một chiếc vòng tay bằng...

Tấm văn bia Đại Bảo tại Văn Miếu Hà Nội

Trong lịch sử dân tộc, từ lâu đời, người hiền tài đã được trọng dụng trong việc tham gia xây dựng đất nước. Từ...

Vùng văn hóa đồng bằng Bắc bộ

Vùng châu thổ Bắc Bộ là vùng đất lịch sử lâu đời của người Việt, nơi khai sinh của các vương triều Đại Việt,...

Cải tạo công thương miền Bắc (1958 – 1960)

Cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh trong kế hoạch 3 năm (1958 – 1960) là hành động thể hiện mong...

Vai trò Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt...

Đối với cách mạng tháng Tám, Hồ Chí Minh đóng vai trò to lớn. Người đã tìm đường cứu nước, mở ra lối đi...

Ngôi nhà truyền thống của người Việt

Qua hàng nghìn năm lịch sử, với sự phát triển từ thấp đến cao, người Việt Nam đã sống qua những hình thức như...