wp booster error:
td_api_base::mark_used_on_page : a component with the ID: thumbnail is not set.

Truyền thống yêu nước của nhân dân Vĩnh Phúc

Tính đến năm 2006 Vĩnh Phúc có tổng diện tích tự nhiên là 1.372,23km2, dân số 1.169.067 người, gồm 9 đơn vị hành chính...

Lịch sử khai hoang Việt Nam

Nước ta là một đất nước của những dòng sông lớn, có trữ lượng phù sa lớn nên hàng năm chúng bồi đắp cho...

Truyền thống yêu nước của nhân dân Hưng Yên (phần đầu)

Hồ chủ tịch đã nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quí báu của ta”. Đúng như...

Lịch sử xã Nam Hồng – Đông Anh

Lịch sử địa phương luôn là một đề tài lý thú, còn là mảnh đất cần được đẩy mạnh khai phá. Trong đợt sưu...

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

Trong sự nghiệp Đổi mới của nước ta hiện nay, quá trình cải cách Hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã...

Khai hoang thời Lý – Trần

Nước Việt Nam ta nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều. Mật độ các dòng sông lớn. Các con sông...

Lịch sử xã Nam Hồng – Đông Anh (p2)

Đình Tằng My thuộc xã Nam Hồng, thờ 4 vị thành hoàng là Cao Sơn, Quý Minh, Cao Thanh thời Hùng Vương và ả...

Phân tích hiệp định Pari 1973

Nước Việt Nam ta vốn có truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước lâu đời. Trải dài suốt quá trình lịch sử...

Chống tham nhũng thời Lê sơ

Tham nhũng luôn là mối họa lớn với dân, với nước, ảnh hưởng tới sự tồn vong của dân tộc. Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh...

Nghiên cứu gốm Bát Tràng (phần 1)

I. Phần mở đầu Ngày nay, khi chúng ta cầm trên tay những vật dụng như lẵng hoa, hay một chiếc vòng tay bằng...

Tấm văn bia Đại Bảo tại Văn Miếu Hà Nội

Trong lịch sử dân tộc, từ lâu đời, người hiền tài đã được trọng dụng trong việc tham gia xây dựng đất nước. Từ...

Vùng văn hóa đồng bằng Bắc bộ

Vùng châu thổ Bắc Bộ là vùng đất lịch sử lâu đời của người Việt, nơi khai sinh của các vương triều Đại Việt,...