Niềm tự hào khi là một phần của tình Đoàn kết

777
Khi nhìn vào bức ảnh này, bạn sẽ thốt lên những câu như: Tuyệt vời! Đẹp! và cảm nhận về sự Đoàn kết.- Nếu bạn là 1 thành viên nào đó mặc áo vàng trong bức ảnh này, tôi dám chắc bạn sẽ tự hào về nó và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Cho dù gương mặt bạn không được hiện lên rõ ràng. Nếu không rõ mặt bạn thì bạn khoe cái gì?
Vì sao thế?
Thực ra bạn đang tự hào vì thành tích chung cả đội ngũ này có được chứ không phải cái tôi riêng lẻ của bạn. Và bạn nói lên bằng sự chân tình và cảm xúc đã trải nghiệm thật thì người khác dù không thấy gương mặt bạn họ cũng tin điều bạn nói. Giờ là tháng 12! Hãy nhìn lại chính mình và đội ngũ bạn đã đạt được năm qua! Và dành những tình cảm tự hào về kết quả chung của chúng ta.
Team-Building-truyen-lua
Không cần khoe cái RIÊNG hãy đóng góp cho MỤC TIÊU CHUNG.
Ngày 01/12/2013: Tùng Note từ hình ảnh lễ hội Krishna –  — ở Krishnagar, India.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN