Mấy đúc kết về Thái độ

892

Nghiên cứu của ĐH Harvard thấy rằng, đa phần những người được thăng chức và tìm được công việc tốt là nhờ 85% vào Thái độ và chỉ 15% vào Kiến thức. Nhưng gần 100% số tiền đầu tư cho giáo dục con trẻ đều vào Kiến thức, thất vọng thay môn học Đạo Đức được đánh giá môn siêu phụ – ko đáng quan tâm.

  •  Sẽ chẳng thể thay đổi được ai, chừng nào Thái độ về họ vẫn như cũ.
  •  Dốt nát không đáng xấu hổ bằng Thái độ không muốn Học. (B.Franklin)
  •  Thái độ quyết định việc bạn nhìn 1 Vấn đề trở ngại như thế nào.
  •  Đa phần người ta nhận ra Cơ hội khi thấy nó Mất đi chứ ko phải lúc nó Mới đến.
  •  Vấn đề không phải là vấn đề, vấn đề ở chính thái độ của bạn với vấn đề đó (Captain Jack Sparrow)

Theo Chuyên Gia Team Building

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN