Lịch sử xã Nam Hồng – Đông Anh

669

Lịch sử địa phương luôn là một đề tài lý thú, còn là mảnh đất cần được đẩy mạnh khai phá. Trong đợt sưu tầm và nghiên cứu lịch sử địa phương lần này. Mỗi một địa phương là một đối tượng ẩn chứa nhiều mã số lịch sử. Xã Nam Hồng là một ví dụ.  Xem thêm…

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN