Lịch sử xã Nam Hồng – Đông Anh (p2)

456

Đình Tằng My thuộc xã Nam Hồng, thờ 4 vị thành hoàng là Cao Sơn, Quý Minh, Cao Thanh thời Hùng Vương và ả Lã nàng Đê. Đình có 5 bản thần tích khác nhau, Xem thêm…

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN