Lịch sử khai hoang Việt Nam

600

Nước ta là một đất nước của những dòng sông lớn, có trữ lượng phù sa lớn nên hàng năm chúng bồi đắp cho những đồng bằng, và sông lấn ra biển tạo thành những vùng đất mới toàn phù sa. Những vùng đất màu mỡ này tuy là đất phù sa nhưng lại là đất mới lấn ra biển, lượng muốn nhiều tạo ra độ chua phèn mà chư thể khai thác để canh tác lúa được luôn. Xem thêm…

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN