Xử trí những trục trặc khi làm việc nhóm

Làm việc nhóm, không ai tránh khỏi chuyện bất đồng ý kiến, tranh luận, phản bác… Những vấn đề đau đầu này không chỉ hút cạn năng lượng sáng tạo của...

Phương pháp thảo luận nhóm hiệu quả

Các phương pháp này, Tùng học được khi bắt tay vào kế hoạch tự rèn luyện mình trở thành huấn luyện viên xây dựng đội ngũ (Coach Team building). Các phương...

Sáng tạo trong Teamwork Doanh nghiệp

Khi phải đối diện với một khó khăn trong kinh doanh, bạn sẽ tìm đến giải pháp nào: huy động trí tuệ tập thể của nhóm hay kêu gọi từng cá...

Leader trong Team Work

 Làm việc theo nhóm cần sự hợp tác nhiệt tình đồng đều của các thành viên thì mới có hiệu quả tốt, và team leader cũng rất quan trọng - đó...

Lessons From Geese

FACT 1: As each goose flaps its wings it creates an “uplift” for the birds that follow. By flying in a “V” formation, the whole flock adds 71% greater flying range than...

Chalres Plumb’s Parachutes

Charles Plumb was a navy jet pilot. On his seventy-sixth combat mission, he was shot down and parachuted into enemy territory. He was captured and spent six years in prison. He...

The Monkey Story

Start with a cage containing five monkeys. Inside the cage, hang a banana on a string and place a set of stairs under it. Before long, a monkey will go to the...

Quotations about Teamwork

Effective teamwork will not take the place of knowing how to do the job or how to manage the work. Poor teamwork, however, can prevent effective final performance. And it can...

Bài học từ cuộc đua Thỏ và Rùa

Đây là một câu chuyện có vẻ quen thuộc với chúng ta nhưng được mở rộng bởi CEO (Chief Executive Officer) của Coca Cola như sau: Ngày xửa ngày xưa, có một...