Hướng dẫn Đội ngũ

978

Khi mới có bằng lái xe, hầu hết những “tài xế” trẻ thích chạy rông để “thử nghiệm” khả năng, lái vòng vòng, lái đến nơi này nơi nọ, lái không định hướng và lấy làm thích thú.
Khi trở đã nên người chững chạc, người ta coi việc lái xe là việc phải làm khi cần thiết, và lái đến một nơi chốn đã định trước (destination), lái với mục đích (goal). Ý niệm nơi chốn định trước và mục đích này cũng rất phù hợp với một đội ngũ.

Thành lập một đội ngũ và làm cho đội ngũ hoạt động là một điều tốt. Mục đích của đội ngũ là gì và hoạt động thế nào lại là điều cần thiết hơn. Những mục tiêu khó khăn thường dễ dàng thắt chặt mối quan hệ cần thiết giữa các đội viên để tinh luyện và phát triển, vì thế một vài gợi ý sau sẽ giúp chúng ta hoàn chỉnh đội ngũ hoàn hảo hơn:

  • Thực hiện những thay đổi cần thiết để hoàn hảo hoá đội ngũ.
  • Đón nhận những đội viên mới để có những sáng kiến mới.
  • Thảo luận về công tác và trách nhiệm để mọi người am tường mục tiêu và việc phải làm.
  • Phát triển và huấn luyện đội viên để đạt mục tiêu.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN