Hai kẻ thù của Cách mạng Việt Nam

661

Hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc Việt Nam trong thế kỉ XX là những sự kiện lịch sử có tác động không chỉ trong phạm vi quốc gia Việt Nam mà nó còn ảnh hưởng đến cả thế giới. Hai cuộc kháng chiến này mang trong nó những đặc điểm đặc biệt. Xem thêm…

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN