Đơn giản, Team Building là thế!

771
  • Phóng viên(PV): Phương pháp huấn luyện team building của anh là gì?
  • Master team builder (MTB): Rất đơn giản. Đó là chân thành từ trái tim.
  • PV: Nếu gặp khách hàng nhiều tuổi hơn, chức vị cao hơn, khó tính hơn, làm sao để anh huấn luyện, thuyết phục được họ.
  • MTB: Rất đơn giản. Đó là chân thành từ trái tim, tôi muốn họ tốt hơn.
  • PV: Vì sao triết lý của anh đơn giản thế?
  • MTB: Vì chúng ta là con người có trái tim để cảm nhận. Chúng ta sống để yêu nhau. Những người cùng đội ngũ, cần nhất là tình yêu thương! Có tình yêu thương, họ không dừng lại ở đồng nghiệp, họ còn là bạn thân tri kỷ với nhau.
  • PV: Phải chăng đó cũng là bí quyết giữ nhân tài?
  • MTB: Nhân tài sẽ ở đến và ở lại nơi họ cảm thấy đó là gia đình mình.

Tùng Note từ các quản lý tập đoàn Phú Thái

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN