Đội ngũ cùng tiến

764

Theo Albert Schweitzer, giáo sư danh tiếng khoa Quản Trị học, thì “gương mẫu không chỉ là điều cần thiết để mở rộng tầm ảnh hưởng trên người khác, nhưng là phương cách duy nhất để chinh phục họ”.

Thực thế, một trong những cách tạo nên một bầu khí thiện cảm là lối sống gương mẫu trong vai trò lãnh đạo. Người ta học đòi cung cách kiểu mẫu để tiến thân và trau dồi. Kiểu mẫu hay thì học đòi hay, kiểu mẫu dở thì học đòi dở. Những gì người lãnh đạo làm, những ứng viên lãnh đạo khác cũng làm như vậy.

Là những người lãnh đạo, nếu chúng ta phát triển và canh tân, những người chúng ta lãnh đạo cũng sẽ cùng phát triển và canh tân. Hãy nhớ rằng mọi người trong đội ngũ cùng hành trình với chúng ta, họ không thể tiến xa hơn người lãnh đạo. Vì thế, hãy bắt đầu học hỏi để phát triển hôm nay để những người quanh ta cùng phát triển theo. Người lãnh đạo không thể yêu cầu người khác làm những điều mà chính họ không hề thực hiện.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN