Chống tham nhũng thời Lê sơ

554

Tham nhũng luôn là mối họa lớn với dân, với nước, ảnh hưởng tới sự tồn vong của dân tộc. Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh Khiêm, coi tham nhũng như là một loại chuột nguy hiểm, chuyên đục khoét của dân, của nước. Lê Quý Đôn coi tham nhũng là một trong bốn nguyên nhân mất nước Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tham nhũng là thứ giặc nội xâm, cũng nguy hiểm không kém gì giặc ngoại xâm. Xem thêm…

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN