Cải tạo công thương miền Bắc (1958 – 1960)

562

Cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh trong kế hoạch 3 năm (1958 – 1960) là hành động thể hiện mong muốn của chúng ta về một xã hội không có hiện tượng bóc lột.  Xem thêm…

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN