Biết mình là ai?

667

BIẾT MÌNH LÀ AI?

Có lẽ đó là câu hỏi lớn của nhiều bạn trẻ mong muốn thành đạt. Sự thực, mức độ mong muốn tìm hiểu và trả lời cho câu hỏi đó lại tỷ lệ nghịch với tuổi của mỗi người. Qua ngưỡng 35 – 38 tuổi, nhiều người đã quên câu hỏi đó rồi. 

Lãnh đạo ai, lãnh đạo tổ chức, lãnh đạo doanh nghiệp, quốc gia… trước hết phải biết tự lãnh đạo chính bản thân mình. Tùng tin rằng khóa học này, chương trình huấn luyện này, sẽ là dịp may mắn cho những ai hữu duyên tham dự 100% vào nó. Khóa học được giới thiệu bởi những người bạn tin cậy. http://magazine.csds.vn/the-leadership-challenge-workcamp/

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN