05 sai lầm CEO dễ mắc phải khi tuyển dụng người tài

1000

 TS Lê Thẩm Dương: Cái này Nhân loại đổ máu đầy sàn rồi, không phải tôi nghĩ ra, tôi chỉ đúc kết!

1- Đánh giá ứng viên quá cao chỉ dựa vào một vài đặc điểm. VD lẻo mép, bản CV đầy bằng cấp.

2 – Đánh giá sai yếu tố THÔNG MINH. Sai vì đồng nghĩa thông minh với linh hoạt, thông minh với kinh nghiệm.. sai toét!

3 – Định kiến. Vào phỏng vấn mà nhìn quần áo ứng viên xấu rồi tự cho rằng “thằng này không được rồi” ;. “nhìn mắt dậy ghê”. Không chắc nhé!

4 – Hầu như tất cả CEO đều mắc phải: Hiệu ứng giống mình. “Thấy nó giống tao, thì tao tuyển”.

5 – Chưa đủ thông tin, chưa đủ biết về ứng viên đã kết luận. Cần biết ứng viên từ nhiều chiều hướng tiếp cận, kể cả check Sếp công ty cũ của ứng viên.

Chuyên gia Team Building note từ TS Lê Thẩm Dương trong CEO Chìa khóa thành công!

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN